Національний університет
"ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

До уваги здобувачів вищої освіти, викладачів та всіх зацікавлених осіб!
Пропозиції щодо внесення змін до освітніх програм
прохання надсилати на електронну адресу: [email protected]

Освітні програми та навчальні плани

Загальні накази
Наказ про внесення змін до всіх ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Про внесення змін до деяких ООП (витяг з наказу № 43/вс від 26.04.2022 р.)
Наказ про внесення змін до освітніх програм від 24.04.2023 №60/ВС
Наказ про оновлення освітніх програм від 22.12.2023 №246/ВС
Наказ про внесення змін до навчальних планів від 01.07.2024 №131/ВС
Освітній
(освітньо-науковий)
ступінь
Спеціальність
Назва освітньої
(освітньо-наукової)
програми
Статус
програми
Навчальні плани Дата введення
в дію
Відгуки (рецензії) стейкхолдерів Зміни до освітньої
(освітньо-наукової)
програми та навчального плану
ННІ
(факультет)
Випускова
кафедра
бакалавр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Проєкт 01-09-2021 ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 035 Філологія Англійська мова та переклад ( проєкт 2022) Проєкт 01-09-2022 ННІБПТ ІФ
бакалавр 033 Філософія Аналітика суспільно-політичних процесів Проєкт 01-09-2022 ННІЕ ФСН
бакалавр 081 Право Право Проєкт 01-10-2022 ЮФ ППП
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія (проєкт 2024) Проєкт 28-09-2023 ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність (проєкт 2024) Проєкт 25-10-2023 ЮФ ПДЗПД
бакалавр 081 Право Право (проєкт 2024) Проєкт 26-10-2023 ЮФ ППП
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) (проєкт 2024) Проєкт 26-10-2023 ЮФ КПП
бакалавр 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія (проєкт 2024) Проєкт 01-11-2023 ФСТОР ФР
бакалавр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (проєкт 2024) Проєкт 02-11-2023 ННІМХТТ ПТ
бакалавр 017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація (проєкт 2024) Проєкт 10-11-2023 ФСТОР ФР
бакалавр 075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕ МТЛ
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент (проєкт 2024) Проєкт 24-11-2023 ННІМХТТ МА
бакалавр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ УПБТ
бакалавр 231 Соціальна робота Соціальна робота (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ФСТОР СР
бакалавр 035 Філологія Англійська мова та переклад (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ ІФ
бакалавр 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (проєкт 2024) Проєкт 22-11-2023 ННІМХТТ МА
бакалавр 051 Економіка Економіка (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ЕОО
бакалавр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ЕОО
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 053 Психологія Психологія бізнесу та дизайн мислення (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ФСТОР ПКІ
бакалавр 033 Філософія Аналітика суспільно-політичних процесів (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ФСН
бакалавр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 022 Дизайн Дизайн середовища (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІАДГ АДС
бакалавр 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІАДГ АДС
бакалавр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІАДГ ГКЗ
бакалавр 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ФБСС
бакалавр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 101 Екологія Екологія (проєкт 2024) Проєкт 04-12-2023 ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 205 Лісове господарство Лісове господарство (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 201 Агрономія Агрономія (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 242 Туризм і рекреація Туризм (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ Туризму
бакалавр 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ КіММ
бакалавр 171 Електроніка Електроніка (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ ЕАРМ
бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації Затверджено Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації бакалавр ДФН
Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації бакалавр ЗФН
01-09-2019 Рецензії Голови Спілки рекламістів України і заступника директора філії з розвитку мережі Чернігівської дирекції ПАТ «УКРПОШТА»
Наказ від 25.02.2020 №31
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Витяг з наказу 42 від 22.02.2021
ННІБПТ МТЛ
бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Затверджено Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр ДФН зі змінами 2020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр ЗФН
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ ПТ
бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для набору 2019,2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП Електроенергетика бакалавр 2019
01-09-2019 Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент Затверджено Менеджмент бакалавр
01-09-2020 рецензії (А.І. Баранюк, А.В. Кунденко)
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ МА
бакалавр 081 Право Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) Затверджено Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) бакалавр ДФН
Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) бакалавр ЗФН
01-09-2019 Рецензії Коверзнева В.О.,Бобруйка В.А., Красногора О.В.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ЮФ ППП
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) бакалавр ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) бакалавр ЗФН
01-09-2019 рецензії (Антипець В.М., Баглай І.П., Максименко М.І., Черненок М.П., Якуба Г.О.)
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ЮФ КПП
бакалавр 231 Соціальна робота Соціально-правовий захист Затверджено Соціально-правовий захист бакалавр ДФН
Соціально-правовий захист бакалавр ЗФН
01-09-2019 Рецензії Данильченко Т.В., Носок С.І., Сімонової І.Ю.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Наказ №44 від 11.03.2020
ФСТОР СР
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія Затверджено Харчові технології та інженерія бакалавр ДФН
Харчові технології та інженерія бакалавр ЗФН
Харчові технології та інженерія бакалавр ДФН зі змінами 2020
Харчові технології та інженерія бакалавр ЗФН зі змінами 2020
01-09-2019 Рецензії Новик О.П., Піскун В.А., Пушенко О.Г.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 081 Право Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) Затверджено Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) бакалавр
01-09-2019 Рецензії Бойко В.М., Мужикової Н.М., Бобруйко В.А., Хименко О.А.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Витяг з наказу 42 від 22.02.2021
ЮФ ППП
бакалавр 017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація Затверджено Фітнес та рекреація
01-09-2020 рецензія Козир С.В.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Витяг з наказу від 28.12.2021 №255
ФСТОР ФР
бакалавр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (для набору 2019,2020,2021) Затверджено Управління персоналом та економіки праці бакалавр ДФН
Управління персоналом та економіки праці бакалавр ЗФН
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Наказ 42 від 22.02.2021
ННІБПТ УПБТ
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій Затверджено Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій бакалавр ДФН
Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій бакалавр ЗФН
01-09-2019 Рецензії директора ТОВ ЧКПФ і заступника начальника управління культури і туризму ЧМР
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Наказ 42 від 22.02.2021
ФСТОР ПКІ
бакалавр 101 Екологія Екологія Затверджено Екологія бакалавр
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 24.01.2022 №25
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Затверджено Фізична терапія, ерготерапія бакалавр
01-09-2019 Рецензії Мисули І.Р., Жиденко А.М. і Рековця В.М.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Наказ №42 від 11.03.2020
ФСТОР ФР
бакалавр 231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню Затверджено Соціально-психологічна допомога населенню бакалавр ДФН
Соціально-психологічна допомога населенню бакалавр ЗФН
01-09-2019 Рецензії Бондарчук О.І., Бевз Г.М., Карпенко З.С.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Витяг з наказу 42 від 22.02.2021
Наказ від 11.03.2020 №43 (зміни)
ФСТОР ПКІ
бакалавр 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 2019 Затверджено Правоохоронна діяльність ДФН 2019
Правоохоронна діяльність ЗФН 2019
01-09-2019 Рецензії Халимона С., Блохи В.А., Гринюка В.О.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ЮФ ПДЗПД
бакалавр 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Затверджено Публічне управління та адміністрування бакалавр ДФН
Публічне управління та адміністрування бакалавр ДФН зі змінами 2020
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ МА
бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Затверджено НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр д.ф.н. 2019
НП ОПП Фінанси банківська справа та страхування бакалавр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Відгук директора відділення АТ Кредобанк
Відгук головного бухгалтера ТОВ Чернігівська транспортна компанія
Характеристика стейкхолдерів керівника відділення № 1 АТ ПУМБ
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІЕ ФБСС
бакалавр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Затверджено НП ОПП Облік і оподаткування бакалавр д.ф.н. 2019
НП ОПП Облік і оподаткування бакалавр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія начальника фінансового управління Чернігівської міської ради
Рецензія головного бухгалтера КП "Паркування та ринок" ЧМР
Рецензія-відгук в.о. начальника Головного управління ДПС у Чернігівській області
Рецензія головного бухгалтера КНП "Чернігівський міський стоматологічний центр" ЧМР
Рецензія заступника голови комісії з реорганізації, заступника начальника ГУ ДФС у Чернігівській області
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 44 (Про внесення змін до ОПП та НП)
Наказ від 27.09.2021 №170 Про затвердження та внесення змін до ОПП та НП
ННІЕ ЕОО
бакалавр 071 Облік і оподаткування Фіскальне адміністрування та митна справа Затверджено НП ОПП Фіскальне адміністрування та митна справа бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія директора ТОВ "Альянс ПК ЛТД"
Рецензія-відгук в.о. начальника Головного управління ДПС у Чернігівській області
Рецензія директора ТОВ "ФК"ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 44 (Про внесення змін до ОПП та НП)
ННІЕ ЕОО
бакалавр 051 Економіка Економіка Затверджено НП ОПП Економіка бакалавр д.ф.н. 2019
НП ОПП Економіка з.ф.н. 2019
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІЕ ЕОО
бакалавр 051 Економіка Економіка підприємства Затверджено НП ОПП Економіка підприємства бакалавр д.ф.н. 2019
НП ОПП Економіка підприємства бакалавр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Наказ від 11.03.2020 № 46
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІЕ ЕОО
бакалавр 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Затверджено НП ОПП Архітектура та містобудування бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІАДГ АДС
бакалавр 022 Дизайн Дизайн середовища 2019 Затверджено НП ОПП Дизайн середовища бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІАДГ АДС
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології машинобудування Затверджено НП ОПП Технології машинобудування бакалавр д.ф.н. 2019
НП ОПП Технології машинобудування бакалавр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія-відгук головного технолога ТОВ "Чернігівський автозавод"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 131 Прикладна механіка Комп'ютерні системи проектування Затверджено НП ОПП Комп'ютерні системи проектування бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології Затверджено НП ОПП Деревообробні та меблеві технології бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Затверджено НП ОПП Автомобільний транспорт бакалавр д.ф.н. 2019
НП ОПП Автомобільний транспорт бакалавр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія-відгук директора ТОВ "ЧЕЗАРА ДЕТАЛЬ"
Рецензія-відгук генерального директора ПАТ "Чернігів-АВТО"
Рецензія-відгук директора ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "СІВЕР-АВТО"
Наказ від 08.05.2020 № 76
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Затверджено НП ОПП Геодезія та землеустрій бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІАДГ ГКЗ
бакалавр 192 Будівництво та цивільна інженерія Комп'ютерні технології у будівництві Затверджено НП ОПП Комп'ютерні технології в будівництві бак 2019
НП Комп'ютерні технології в будівництві бакалавр 2019 з.ф.н.
01-09-2019 Рецензія-відгук головного архітектора проектів ПП "АРДІКА"
Рецензія-відгук технічного директора ДП УкрСіверБуд ЗАТ ДСК
Рецензія-відгук голови правління Т-BUD
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання Затверджено НП ОПП Технології та устаткування зварювання бакалавр д.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія-відгук директора ТОВ "ЧІС"
Рецензія-відгук в.о. генерального директора ТОВ "Український кардан"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (для набору 2019) Затверджено НП ОПП Інженерія програмного забезпечення бакалавр 2019
01-09-2019 Рецензії ОПП ІПЗ бакалавр
Наказ зміни до ОПП ІПЗ 2019 бакалавр
ННІЕІТ ІТПІ
бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (для набору 2020) Затверджено НП ОПП Інженерія програмного забезпечення бакалавр 2019 зі змінами 2020
01-09-2020 Рецензії ОПП ІПЗ бакалавр 2020
Наказ НРК України 2020
Наказ зміни до ОПП ІПЗ 2019 бакалавр 2021
ННІЕІТ ІТПІ
бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (для набору 2019,2020,2021) Затверджено НП ОПП Комп інженерія бакалавр 2019
01-09-2019 Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ІКС
бакалавр 125 Кібербезпека Кібербезпека (для набору 2019,2020) Затверджено НП ОПП Кібербезпека 2019 бакалавр
01-09-2019 Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ КіММ
бакалавр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (для набору 2019) Затверджено НП ОПП МІВТ бакалавр 2019
01-09-2019 Рецензії ОПП Метрологія бакалавр
Наказ зміни до ОПП МІВТ бакалавр 2019
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (для набору 2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП МІВТ бакалавр 2019 зі змінами 2020
01-09-2020 Рецензії ОПП Метрологія бакалавр 2020
Рецензії ОПП Метрологія бакалавр 2020
Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 171 Електроніка Електроніка роботизованих систем та комплексів (для набору 2019,2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП Електроніка РСК бакалавр 2019
01-09-2019 Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ЕАРМ
бакалавр 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (для набору 2019,2020) Затверджено НП ОПП Телекомунікації та радіотехніка 2019 бакалавр
01-09-2019 Наказ НРК України 2020
Наказ Зміни до ОПП Телекомунікації та радіотехніки 2019бакалавр 2021
ННІЕІТ РТВС
бакалавр 201 Агрономія Агрономія (для набору 2019) Затверджено НП ОПП Агрономія бакалавр 2019
01-09-2019 Наказ зміни до ОПП Агрономія бакалавр 2019
ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 201 Агрономія Агрономія (для набору 2020,2021,2022,2023) Затверджено НП ОПП Агрономія бакалавр 2019 зі змінами 2020
01-09-2020 Наказ НРК України 2020
ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 205 Лісове господарство Лісове господарство (для набору 2019) Затверджено НП ОПП Лісове господарство бакалавр 2019
01-09-2019 Рецензії ОПП Лісове господарство бакалавр
Рецензія ОПП Лісове господарство бакалавр
Рецензія ОПП Лісове господарство бакалавр
Наказ зміни до ОПП Лісове господарство бакалавр 2019
ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 205 Лісове господарство Лісове господарство (для набору 2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП Лісове господарство бакалавр 2019 зі змінами 2020
01-09-2020 Наказ НРК України 2020
Наказ зміни до ОПП Лісове господарство 2023
ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 242 Туризм Туризм (для набору 2019,2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП Туризм бакалавр 2019
01-09-2019 Рецензії ОПП Туризм бакалавр
Наказ НРК України 2020
ННІБПТ Туризму
бакалавр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2019 Затверджено НП Галузеве машинобудування бакалавр 2019
01-09-2019 Рецензія-відгук директора з виробництва ТОВ "Чернігівський автозавод"
Рецензія-відгук заступника виконавчого директора з підготовки виробництва ПАТ "Український кардан"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 2020 Затверджено Правоохоронна діяльність ДФН 2020
Правоохоронна діяльність ЗФН 2020
01-09-2020 рецензії (Блоха В.А., Гуменський О.А., Дяговець О.В., Максименко М.І., Сіроцький С.П.)
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Витяг з наказу 41 від 22.02.2021
Наказ від 28.12.2021 № 251
ЮФ ПДЗПД
бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (для набору 2017,2018) Затверджено НП ОПП Інженерія програмного забезпечення бакалавр 2016 зі змінами 2020
01-09-2017 Рецензії ОПП ІПЗ бакалавр
Зміни до ОПП і НП 2019
Зміни до ОПП і НП 2020
ННІЕІТ ІТПІ
бакалавр 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (для набору 2021,2022) Затверджено НП ОПП Телекомунікації та радіотехніка 2019 бакалавр зі змінами 2021
01-09-2021 Рецензія ОПП Телекомунікації бакалавр
Рецензія ОПП Телекомунікації бакалавр 2
ННІЕІТ РТВС
бакалавр 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 2020 Затверджено НП ОПП Архітектура та містобудування д.ф.н. 2020
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 45 (Про внесення змін до ОПП, ОНП та НП)
Наказ від 24.01.2022 №26 Про затвердження та внесення змін до ОПП та НП
ННІАДГ АДС
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Затверджено НП бакалавр Менеджмент ЗЕД денна
НП бакалавр Менеджмент ЗЕД заочна
01-09-2021 Рецензії на ОПП Хрущ А.В., Бас А.О., Трейтяк В.О.
ННІМХТТ МА
бакалавр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2020 Затверджено НП Галузеве машинобудування 2020 д.ф.н.
01-09-2020 Рецензія-відгук директора з виробництва ТОВ "НВК" "ТЕХАВІАКОМ"
Рецензія-відгук директора ДП "ЗАВОД РАПІД"
Витяг з наказу від 27.12.2022 №1067/ВС "Про внесення змін до ОПП та НП"
ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 2021 Затверджено НП Автомобільний транспорт 2021 д.ф.н.
01-09-2021 Рецензії на ОПП " Автомобільний транспорт" бакалавр
Витяг з наказу від 27.12.2022 №1067/ВС "Про внесення змін до ОПП та НП"
ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 022 Дизайн Дизайн середовища 2019 зі змінами у 2021 Затверджено НП Дизайн середовища бакалавр д.ф.н. 2019 зі змінами у 2021
01-09-2021 Відгук директора ПП фірми "Майстерня архітектора Травки В.А."
Відгук директора, головного архітектора НВАПІ "Інтерархпроект"
Відгук головного архітектора проектів ПП "АРДІКА"
Рецензія голови ЧООНСАУ
Рецензія головного дизайнера КП "Зеленбуд" ЧМР, члена Національної спілки архітекторів України, члена Національної Палати архітекторів
Наказ від 24.01.2022 №26 Про затвердження та внесення змін до ОПП та НП
ННІАДГ АДС
бакалавр 231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню (зі змінами, в редакції 2021 року) Затверджено Соціально-психологічна допомога населенню (зі змінами, в редакції 2021 року)
01-09-2019 ФСТОР ПКІ
бакалавр 053 Психологія Психологія бізнесу та дизайн мислення Затверджено ПБтаДМ денна
ПБ та ДМ заочна
01-09-2021 Рецензії Горошко О., Кот А.А., Чорна С.М.
Наказ від 27.12.2022 №1066/ВС
ФСТОР ПКІ
бакалавр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Затверджено Будівництво та цивільна інженерія бак ЗФН
Будівництво та цивільна інженерія бак ДФН
01-09-2021 Рецензії (Козир О.І., Лазебний Г.М., Сахненко В.М.))
Наказ від 19.06.2023 № 96/ВС Про зміну гарантів освітніх програм
ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2021 Затверджено НП Геодезія та землеустрій бакалавр д.ф.н. 2021
01-09-2021 Рецензії на ОПП "Геодезія та землеустрій" бакалавр
Витяг з наказу від 27.12.2022 №1067/ВС "Про внесення змін до ОПП та НП"
ННІАДГ ГКЗ
бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (для набору 2021) Затверджено НП ОПП ІПЗ 2019 зі змінами 2021
01-09-2021 Наказ зміни до ОПП ІПЗ бакалавр 2021
ННІЕІТ ІТПІ
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2021 Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2021 ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2021 ЗФН
01-09-2021 рецензія (Якуба Г.О.)
рецензія (Целуйко М.Ф.)
ЮФ КПП
бакалавр 081 Право Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) 2021 Затверджено Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) 2021 ДФН
Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи) 2021 ЗФН
01-09-2021 ЮФ ППП
бакалавр 125 Кібербезпека Кібербезпека (для набору 2021) Затверджено НП ОПП Кібербезпека 2019 зі змінами 2021 бакалавр
01-09-2021 Рецензії ОПП Кібербезпека бакалавр
Наказ зміни до ОПП Кібербезпека бакалавр 25.10.2021
Наказ зміни НП ОПП Кібербезпека 2023
ННІЕІТ КіММ
бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (для набору 2022) Затверджено НП ОПП КІ 2021 бакалавр
01-09-2022 Рецензія ОПП Комп'ютерна інженерія бакалавр
Рецензія ОПП Комп'ютерна інженерія бакалавр 2
Наказ зміни до ОПП КІ 2023
ННІЕІТ ІКС
бакалавр 081 Право Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) 2021 Затверджено Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) бакалавр 2021 ДФН
Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога) бакалавр 2021 3ФН
01-09-2021 Рецензії Кашуби М.О., Красногора О.В., Бобруйка В.А., Коверзнева В.О.
ЮФ ППП
бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ( для набору 2022,2023) Затверджено НП ОПП ІПЗ 2019 зі змінами 2022
01-09-2022 Рецензії ОПП 121 бакалавр 2022
Наказ зміни до ОПП ІПЗ бакалавр 2022
ННІЕІТ ІТПІ
бакалавр 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 2021 Затверджено Фізична терапія, ерготерапія бакалавр ДФН
01-09-2021 Рецензії Мисули І.Р., Кадіної Л.З., Сергєєва С.В.
Наказ від 27.12.2022 №1066/ВС
ФСТОР ФР
бакалавр 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 2021 Затверджено Правоохоронна діяльність ДФН 2021
Правоохоронна діяльність ЗФН 2021
01-09-2022 Рецензії Лазоренко Є.Ю., Коломієць В., Оринко І.С
Наказ від 27.11.2023 № 214/ВС
ЮФ ПДЗПД
бакалавр 035 Філологія Англійська мова та переклад (для набору 2022,2023) Затверджено НП ОПП Англійська мова та переклад
01-09-2022 Рецензія ОПП Англійська мова та переклад бакалавр
Наказ зміни до ОПП Англійська мова та переклад 2023
Наказ 2 зміни до ОПП Англійська мова та переклад 2023
ННІБПТ ІФ
бакалавр 075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації 2019 зі змінами 2021 Затверджено Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації 2019 зі змінами 2021 ДФН
Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації 2019 зі змінами 2021ЗФН
01-09-2022 Рецензія-відгук генерального директора сервісу13Chats
Рецензія-відгук координатора Чернігівського ІТ-кластеру "Chernihiv.IT"
Відгук керуючої регіональним представництвом торговельного агенства "Western Bid"
ННІЕ МТЛ
бакалавр 033 Філософія Аналітика суспільно-політичних процесів Затверджено Аналітика суспільно-політичних процесів
01-09-2022 Рецензії та відгуки на ОПП Аналітика суспільно-політичних процесів
Наказ від 03.11.2023 №197/ВС "Про внесення змін до ОПП таНП підготовки здобувачів вищої освіти"
ННІЕ ФСН
бакалавр 081 Право Право Затверджено Право бакалавр ДФН
Право бакалавр ЗФН
01-10-2022 Рецензії Бобруйка В.А., Миланича А.М.
Наказ від 27.12.2022 №1066/ВС
ЮФ ППП
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія 2022 Затверджено Харчові технології та інженерія ДФН
Харчові технології та інженерія ЗФН
01-09-2022 Рецензії Гірчук В.М., Книр О.М., Боровик С.Г.
Наказ від 03.07.2023 №102/ВС
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (для набору 2022,2023) Затверджено НП ОПП УПЕП 2022
01-09-2022 Рецензії ОПП УПЕП 2022
Наказ зміни до ОПП Управління персоналом та економіки праці 2023
ННІБПТ УПБТ
бакалавр 231 Соціальна робота Соціальна робота Затверджено Соціальна робота ДФН
Соціальна робота ЗФН
01-09-2022 Рецензії Довгоброд Л.А., Поляничко А.О.
ФСТОР СР
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент Затверджено Менеджмент ДФН
01-09-2022 Рецензії Хруща А.В., Бас А.О., Трейтяка В.О., Литвина К.А., Бубенця О.В.
ННІМХТТ МА
бакалавр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2021 Затверджено Облік і оподаткування бакалавр д.ф.н.
Облік і оподаткування бакалавр з.ф.н.
01-09-2022 Рецензії на ОПП "Облік і оподаткування" бакалавр 2021
Наказ від 03.10.2022 №682/ВС Про зміну гаранта освітньої програми
Наказ від 28.11.2022 № 930/ВС
ННІЕ ЕОО
бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 2021 Затверджено Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н. 2021
Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н. 2021
01-09-2022 Рецензії та рецензії-відгуки на ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" бакалавр
ННІЕ ФБСС
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2019 зі змінами 2021 Затверджено Технології та устаткування зварювання д.ф.н. 2019 зі змінами 2021
01-09-2022 Рецензії-відгуки на ОПП "Технології та устаткування зварювання" бакалавр
Наказ від 28.12.2021 № 254 "Про внесення змін до ОПП та НП підготовки здобувачів вищої освіти
ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології машинобудування, комп'ютерні системи проектування Затверджено Технології машинобудування, комп'ютерні системи проектування д.ф.н.
Технології машинобудування, комп'ютерні системи проектування з.ф.н.
01-09-2022 Рецензія-відгук ОПП Технології машинобудування, комп'ютерні системи проектування
ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій 2021 Затверджено Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій 2021
01-09-2021 ФСТОР ПКІ
бакалавр 022 Дизайн Дизайн середовища 2019 зі змінами у 2022 Затверджено НП Дизайн середовища бакалавр д.ф.н. 2019 зі змінами у 2022
01-09-2022 ННІАДГ АДС
бакалавр 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 2020 зі змінами 2022 Затверджено НП Архітектура та містобудування д.ф.н. 2020 зі змінами 2022
01-09-2022 Рецензії на ОПП "Архітектура та містобудування"
ННІАДГ АДС
бакалавр 125 Кібербезпека Кібербезпека (для набору 2022) Затверджено НП ОПП Кібербезпека зі змінами 2022
01-09-2022 Наказ зміни до ОПП Кібербезпека бакалавр 2022
Наказ зміни НП ОПП Кібербезпека 2023
ННІЕІТ КіММ
бакалавр 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 2019 зі змінами 2021 Затверджено НП Архітектура та містобудування д.ф.н. 2019 зі змінами 2021
01-09-2021 Наказ від 24.01.2022 №26 Про затвердження та внесення змін до ОПП та НП
ННІАДГ АДС
бакалавр 187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 2022 Затверджено НП Деревообробні та меблеві технології д.ф.н. 2022
01-09-2022 ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2022 рік Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2022 ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2022 ЗФН
01-10-2022 Рецензії Бузини Н.В., Василини С.О.
ЮФ КПП
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2023 рік Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2023 ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2023 ЗФН
01-09-2023 Рецензії Якуби Г.О., Супруна О.П.
ЮФ КПП
бакалавр 205 Лісове господарство Лісове господарство (для набору 2023) Затверджено НП ОПП Лісове господарство 2023
01-09-2023 Рецензії ОПП Лісове господарство бакалавр 2023
ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (для набору 2023 року) Затверджено НП ОПП Комп'ютерна інженерія 2023 денна
НП ОПП Комп'ютерна інженерія 2023 заочна
01-09-2023 Рецензії ОПП 123 2023
ННІЕІТ ІКС
бакалавр 101 Екологія Екологія 2022 Затверджено Екологія ДФН
01-09-2023 Рецензії Сластьон О.М., Заровської С.М., Шмандія В.М., Петрушки І.М., Дзюби В.А.
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація 2022 Затверджено Фітнес та рекреація ДФН
01-09-2023 Рецензії Голенкової Ю.В.,Закружного Д., Рудича Ю., Ніколайчука О.
Наказ від 26.01.2023 №07
ФСТОР ФР
бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для набору 2023) Затверджено НП ОПП 141 денна
НП ОПП 141 заочна
01-01-2023 Рецензії ОПП 141 бакалавр
Наказ нова редакція ОПП 141 2022
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Затверджено НП ОПП 152 Метрологія
01-01-2023 Рецензія ОПП 152 бакалавр
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 242 Туризм і рекреація Туризм (з набору 2023) Затверджено НП ОПП Туризм бакалавр денна 2023
НП ОПП Туризм бакалавр ЗФН 2023
01-09-2023 Рецензії ОПП 242 бакалавр 2023
ННІБПТ Туризму
бакалавр 175 Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (з набору 2023) Затверджено НП ОПП МІІВТ бакалавр 2023
01-09-2023 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія (з набору 2023 року) Затверджено Фізична терапія, ерготерапія 2023
01-09-2023 Наказ від 03.10.2023 №171/ВС
ФСТОР ФР
бакалавр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (з набору 2023 року) Затверджено Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ДФН
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗФН
01-09-2023 ННІМХТТ ПТ
бакалавр 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека (з набору 2023 року) Затверджено НП ОПП Кібербезпека 2023 денна
НП ОПП Кібербезпека 2023 ЗФН
01-09-2023 Наказ зміни НП ОПП Кібербезпека 2023
ННІЕІТ КіММ
бакалавр 172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (з набору 2023) Затверджено НП ОПП Телекомунікації бакалавр 2023
01-09-2023 ННІЕІТ РТВС
бакалавр 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр (з набору 2023 року) Затверджено Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н.
Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н.
01-09-2023 ННІЕ ФБСС
бакалавр 171 Електроніка Електроніка роботизованих систем та комплексів ( з набору 2023) Затверджено НП ОПП ЕРСК 2023
01-09-2023 ННІЕІТ ЕАРМ
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія з набору 2023 Затверджено Харчові технології та інженерія ДФН
Харчові технології та інженерія ЗФН
01-09-2023 Рецензії Боровик С.Г., Ніконова О.Б., Книр О.М.
Наказ від 27.09.2023 №168/ВС
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 053 Психологія Психологія бізнесу та дизайн мислення (з набору 2024 року) Затверджено Психологія бізнесу та дизайн мислення ДФН
Психологія бізнесу та дизайн мислення ЗФН
01-09-2024 Рецензії Надточій О.А., Калініної Х.О., Антоненко О.М.
Наказ від 29.01.2024 №27/ВС
ФСТОР ПКІ
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) (з набору 2024 року) Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) ЗФН
01-09-2024 Рецензії Ясочко Тетяни, Усенко Олени
ЮФ КПП
бакалавр 073 Менеджмент Менеджмент (з набору 2024 року) Затверджено Менеджмент ДФН
01-09-2024 Рецензії Трейтяка В.О., Хруща А.В., Бас А.О.
ННІМХТТ МА
бакалавр 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність (з набору 2024 року) Затверджено Правоохоронна діяльність ДФН
01-09-2024 Рецензії Бурого О.М., Зеляка Андрія
ЮФ ПДЗПД
бакалавр 081 Право Право (з набору 2024 року) Затверджено Право ДФН
Право ЗФН
01-09-2024 Рецензії Володимира Бобруйка, Миланича А.М.
ЮФ ППП
бакалавр 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія (спеціалізація 227.01 Фізична терапія) (з набору 2024 року) Затверджено Фізична терапія, ерготерапія ДФН
01-09-2024 Рецензії Кадіної Л.З., Коробова І.М., Мисули І.Р.
ФСТОР ФР
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія (з набору 2024 року) Затверджено Харчові технології та інженерія ДФН
Харчові технології та інженерія ЗФН
01-09-2024 Рецензії Ворожка Є.М., Бомби М.Я.
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (з набору 2024 року) Затверджено Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ДФН
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗФН
01-09-2024 Рецензії Світлани Тульчинської, Іванова К.В., Власенка В.М., Сергія Лазара
ННІМХТТ ПТ
бакалавр 231 Соціальна робота Соціальна робота (з набору 2024 року) Затверджено Соціальна робота ДФН
Соціальна робота ЗФН
01-09-2024 Рецензії Сімонової І.Ю., Добгоброд Л.А., Поляничко А.О.
Наказ від 29.01.2024 №27/ВС
ФСТОР СР
бакалавр 017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація (з набору 2024 року) Затверджено Фітнес та рекреація ДФН
01-09-2024 Рецензія Дениса Закружного, Довгича О.О., Юлії Голенкової, Юрія Рудича
ФСТОР ФР
бакалавр 033 Філософія Аналітика суспільно-політичних процесів 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Аналітика суспільно-політичних процесів д.ф.н.
01-09-2024 Рецензії та відгуки на ОПП Аналітика суспільно-політичних процесів (2023)
ННІЕ ФСН
бакалавр 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н.
01-09-2024 ННІЕ ФБСС
бакалавр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Геодезія та землеустрій д.ф.н.
01-09-2024 ННІАДГ ГКЗ
бакалавр 075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації 2023 (з набору 2024) Затверджено НП Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації д.ф.н.
01-09-2024 Рецензії та відгуки на ОПП
ННІЕ МТЛ
бакалавр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Облік і оподаткування д.ф.н.
НП ОПП Облік і оподаткування з.ф.н.
01-09-2024 ННІЕ ЕОО
бакалавр 051 Економіка Економіка 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Економіка д.ф.н.
НП ОПП Економіка з.ф.н.
01-09-2024 ННІЕ ЕОО
бакалавр 035 Філологія Англійська мова та переклад (з набору 2024) Затверджено НП ОПП 035 Філологія бакалавр
01-09-2024 ННІБПТ ІФ
бакалавр 242 Туризм і рекреація Туризм ( з набору 2024) Затверджено НП ОПП Туризм бакалавр
01-09-2024 ННІБПТ Туризму
бакалавр 201 Агрономія Агрономія (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Агрономія бакалавр
01-09-2024 ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 205 Лісове господарство Лісове господарство ( з набору 2024) Затверджено НП ОПП Лісове господарство бакалавр
01-09-2024 ННІБПТ АТЛГ
бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Електроенергетика бакалавр
01-09-2024 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Кібербезпека бакалавр
01-09-2024 Рецензії ОПП Кібербезпека бакалавр
ННІЕІТ КіММ
бакалавр 171 Електроніка Електроніка роботизованих систем та комплексів ( з набору 2024 року) Затверджено НП 171 Електроніка бакалавр
01-09-2024 ННІЕІТ ЕАРМ
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Технології та устаткування зварювання д.ф.н.
01-09-2024 Рецензії-відгуки ОПП
ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Управління персоналом бакалавр
01-09-2024 Рецензії ОПП Упарвління персоналом бакалавр 1
Рецензії ОПП Управління персоналом бакалавр 2
Рецензії ОПП Управління персоналом бакалавр 3
ННІБПТ УПБТ
бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (з набору 2024) Затверджено НП 121 Інженерія програмного забепечення бакалавр
01-09-2024 ННІЕІТ ІТПІ
бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (з набору 2024) Затверджено НП 123 Комп'ютерна інженерія бакалавр
01-09-2024 ННІЕІТ ІКС
бакалавр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Автомобільний транспорт д.ф.н.
НП ОПП Автомобільний транспорт з.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Будівництво та цивільна інженерія д.ф.н.
НП ОПП Будівництво та цивільна інженерія з.ф.н.
01-09-2024 Наказ від 29.01.2024 № 27/ВС "Про зміни в ОПП"
ННІМІТТ ТЗБ
бакалавр 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (з набору 2024 року) Затверджено Публічне управління та адміністрування ДФН
01-09-2024 Рецензії Ірини Сімонової, В.М.Рудника, Івана Ващенка
ННІМХТТ МА
бакалавр 172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Телекомунікації та радіотехніка бакалавр
01-09-2024 ННІЕІТ РТВС
бакалавр 175 Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Метрологія бакалавр
01-09-2024 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
бакалавр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Галузеве машинобудування д.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ АТГМ
бакалавр 101 Екологія Екологія (з набору 2024 року) Затверджено Екологія ДФН
01-09-2024 Рецензії Ольги Сластьон, Світлани Заровської, В.М.Шмандія, В.А.Дзюби, І.М.Петрушки
ННІМХТТ ХТЕ
бакалавр 187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Деревообробні та меблеві технології д.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології машинобудування, комп'ютерні системи проєктування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Технології машинобудування, комп'ютерні системи проєктування д.ф.н.
НП ОПП Технології машинобудування, комп'ютерні системи проєктування з.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ ТМБД
бакалавр 022 Дизайн Дизайн середовища 2023(з набору 2024) Затверджено НП ОПП Дизайн середовища д.ф.н.
01-09-2024 ННІАДГ АДС
бакалавр 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 2023 (з набору2024) Затверджено НП ОПП Архітектура та містобудування д.ф.н.
01-09-2024 ННІАДГ АДС
бакалавр 073 Менеджмент Управління бізнесом (для набору 2020) Закрита Управління бізнесом бакалавр ДФН
Управління бізнесом бакалавр ЗФН
01-09-2020 Відгук директора ТОВ "ВПК-Сервіс" і рецензії генерального директора ДОРФПП по Чернігівській обл. та директора ПАТ ТВК "Десна"
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 42
ННІБПТ УПБТ
бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерні системи штучного інтелекту (для набору 2020) Закрита НП ОПП Комп системи штучного інтелекту бакалавр 2019
01-09-2019 Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ІКС
магістр 242 Туризм Туризм (проєкт 2021) Проєкт 01-09-2021 ННІБПТ Туризму
магістр 201 Агрономія Агрономія (проєкт 2021) Проєкт 01-09-2021 ННІБПТ АТЛГ
магістр 205 Лісове господарство Лісове господарство (проєкт 2021) Проєкт 01-09-2021 ННІБПТ АТЛГ
магістр 181 Харчові технології Харчові технології Проєкт 01-09-2021 ННІМХТТ ХТЕ
магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Проєкт 01-09-2021 ННІМІТТ ТЗБ
магістр 242 Туризм Туризм (проєкт 2022) Проєкт 01-09-2022 ННІБПТ Туризму
магістр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) Проєкт 01-10-2022 ЮФ КПП
магістр 081 Право Адміністративна та цивільна юстиція Проєкт 01-09-2023 ЮФ ППП
магістр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Проєкт 01-09-2023 ННІАДГ ГКЗ
магістр 205 Лісове господарство Лісове господарство (проєкт 2022) Проєкт 01-09-2022 ННІБПТ АТЛГ
магістр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2023 Проєкт 01-09-2023 ННІАДГ ГКЗ
магістр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) (проєкт 2024) Проєкт 06-10-2023 ЮФ КПП
магістр 081 Право Адміністративна та цивільна юстиція (проєкт 2024) Проєкт 01-11-2023 ЮФ ППП
магістр 181 Харчові технології Харчові технології (проєкт 2024) Проєкт 01-11-2023 ННІМХТТ ХТЕ
магістр 075 Маркетинг Маркетинг (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕ МТЛ
магістр 053 Психологія Психологія бізнесу (проєкт 2024) Проєкт 24-11-2023 ФСТОР ПКІ
магістр 073 Менеджмент Менеджмент (проєкт 2024) Проєкт 24-11-2023 ННІМХТТ МА
магістр 073 Менеджмент Управління бізнесом (проєкт 2024) Проєкт 21-11-2023 ННІМХТТ МА
магістр 231 Соціальна робота Соціальна робота (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ФСТОР СР
магістр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ УПБТ
магістр 242 Туризм і рекреація Туризм (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ УПБТ
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (проєкт 2024) Проєкт 21-11-2023 ННІМХТТ МА
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба (проєкт 2024) Проєкт 21-11-2023 ННІМХТТ МА
магістр 051 Економіка Економіка (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ЕОО
магістр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ЕОО
магістр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ ТЗБ
магістр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ АТГМ
магістр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІМІТТ АТГМ
магістр 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 ННІЕ ФБСС
магістр 131 Прикладна механіка Технологія машинобудування (проєкт 2024) Проєкт 04-12-2023 ННІМІТТ АТГМ
магістр 187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології (проєкт 2024) Проєкт 04-12-2023 ННІМІТТ АТГМ
магістр 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ КіММ
магістр 171 Електроніка Електроніка (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ ЕАРМ
магістр 022 Дизайн Дизай візуальних комунікацій (проєкт 2024) Проєкт 06-12-2023 ННІАДГ АДС
магістр 201 Агрономія Агрономія (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ АТЛГ
магістр 205 Лісове господарство Лісове господарство (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІБПТ АТЛГ
магістр 175 Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (проєкт 2024) Проєкт 18-12-2023 ННІЕІТ РТВС
магістр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 Аспірантура АДС
магістр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля (проєкт 2024) Проєкт 25-12-2023 ННІМХТТ ПТ
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба Затверджено НП магістрів за освітньо-професійною програмою
01-09-2018 Рецензія на ОПП Галайко І.А.
Рецензія на ОПП Зеленько Л.Ф.
Рецензія на ОПП Юрченко Ю.Д.
Відгук на ОПП Полторацька С.І.
Відгук на ОПП Русін О.В.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ МА
магістр 073 Менеджмент Менеджмент Затверджено НП магістрів за освітньо-професійною програмою
НП магістрів за ОПП заочна форма навчання
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ МА
магістр 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері Затверджено Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері магістр ДФН
Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері магістр ЗФН
01-09-2019 рецензії (А.І. Баранюк, А.В. Кунденко)
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ МА
магістр 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Затверджено Підприємництво, торгівля та біржова діяльність магістр ДФН
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність магістр ДФН зі змінами 2020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність магістр ЗФН зі змінами 2020
01-09-2019 Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІМХТТ ПТ
магістр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Затверджено НП ОПП Облік і оподаткування магістр д.ф.н. 2019
НП ОПП Облік і оподаткування магістр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія-відгук начальника першого міського відділення ЧОД АТ Райффайзен Банк Аваль
Рецензія головного бухгалтера КП "Паркування та ринок" ЧМР
Рецензія начальника РВ АБ "Південний" в м. Чернігів
Рецензія заступника керуючого філії АТ Укрексімбанк в м. Чернігові
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 44 (Про внесення змін до ОПП та НП)
ННІЕ ЕОО
магістр 071 Облік і оподаткування Фіскальне адміністрування та митна справа Затверджено НП ОПП Фіскальне адміністрування та митна справа магістр д.ф.н. 2019
НП ОПП Фіскальне адміністрування та митна справа магістр з.ф.н. 2019
01-09-2019 Рецензія-відгук начальника першого міського відділення ЧОД АТ Райффайзен Банк Аваль
Рецензія директора ТОВ "АЛЬЯНС ПК ЛТД"
Рецензія начальника РВ АБ "Південний" в м. Чернігів
Рецензія заступника керуючого філією АТ Укрексімбанк в м. Чернігові
Рецензія генерального директора ПрАТ СК "Грандвіс"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 44 (Про внесення змін до ОПП та НП)
ННІЕ ЕОО
магістр 051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів Затверджено НП ОПП Економіка довкілля і природних ресурсів магістр д.ф.н. 2020
01-09-2020 Рецензії на ОПП "Економіка довкілля і природних ресурсів"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІЕ ЕОО
магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Затверджено НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування магістр д.ф.н. 2020
НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н. 2020
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
Наказ від 22.02.2021 № 44 (Про внесення змін до ОПП та НП)
ННІЕ ФБСС
магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент підприємств і установ Затверджено НП ОПП Фінансовий менеджмент підприємств і установ магістр д.ф.н. 2020
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІЕ ФБСС
магістр 073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою Затверджено НП ОПП Управління фінансово-економічною безпекою магістр д.ф.н. 2019
01-09-2019 ННІЕ ФБСС
магістр 075 Маркетинг Маркетинг Затверджено Маркетинг магістр ДФН
Маркетинг магістр ЗФН
01-09-2019 Наказ від 25.02.2020 №31
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІБПТ МТЛ
магістр 231 Соціальна робота Соціальна реабілітація Затверджено Соціальна реабілітація магістр
01-09-2019 рецензії О.І. Бондарчук, В.О. Васютинського, З.С. Карпенко
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ФСТОР ПКІ
магістр 231 Соціальна робота Соціально-правовий захист Затверджено Соціально-правовий захист магістр ДФН
Соціально-правовий захист магістр ЗФН
01-09-2019 рецензії І.Ю. Сімонової, Т.В. Данильченко, С.І. Носок
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ФСТОР СР
магістр 231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню Затверджено Соціально-психологічна допомога населенню магістр
01-09-2019 рецензії О.І. Бондарчук, Л.А. Найдьонової, З.С. Карпенко
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ФСТОР ПКІ
магістр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (для набору 2019,2020,2021,2022,2023) Затверджено Управління персоналом та економіки праці магістр ДФН
Управління персоналом та економіки праці магістр ЗФН
01-09-2019 Рецензії ОПП УПЕП магістр
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІБПТ УПБТ
магістр 125 Кібербезпека Кібербезпека (для набору 2020) Затверджено НП Кібербезпека 2019 магістр зі змінами 2020
01-09-2019 Рецензії ОПП Кібербезпека магістр
Рецензія ОПП Кібербезпека магістр
Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ КіММ
магістр 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (для набору 2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП Телекомунікації та радіотехніка 2018 зі змінами 2020
01-09-2020 Рецензії ОПП
Наказ Зміни до ОПП Телекомунікації та радіотехніки магістр 2020
Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ РТВС
магістр 125 Кібербезпека Кібербезпека (для набору 2019) Затверджено НП Кібербезпека 2019 магістр
01-09-2019 Рецензія ОПП Кібербезпека магістр
Наказ Зміни до ОПП Кібербезпеки магістр 2019
ННІЕІТ КіММ
магістр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (для набору 2019) Затверджено НП ОПП МІВТ магістр 2019
01-09-2019 Рецензії ОПП Метрологія магістр
Наказ зміни до ОПП МІВТ магістр 2019
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (для набору 2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП МІВТ магістр 2019 зі змінами 2020
01-09-2020 Рецензія ОПП Метрологія магістр ТЕРА
Рецензія ОПП Метрологія магістр ЧСМ
Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 171 Електроніка Електроніка (для набору 2020,2021,2022) Затверджено НП ОПП Електроніка магістр 2020
01-09-2020 Наказ НРК України 2020
ННІЕІТ ЕАРМ
магістр 201 Агрономія Агрономія (для набору 2019,2020) Затверджено НП ОПП Агрономія магістр 2018
01-09-2018 Рецензії ОПП Агрономія магістр
Наказ НРК України 2020
ННІБПТ АТЛГ
магістр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) ЗФН
01-09-2020 рецензії Целуйко М.Ф., Якуби Г.О., Барановського Д.А.
Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
Витяг з наказу 42 від 22.02.2021
Витяг з наказу 42 від 22.02.2021 (2)
ЮФ КПП
магістр 081 Право Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності Затверджено Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності ДФН
Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності ЗФН
01-09-2020 рецензії Бобруйко В.А., Бойко В.М.
ЮФ ППП
магістр 081 Право Правове забезпечення підприємницької діяльності Затверджено Правове забезпечення підприємницької діяльності ДФН
Правове забезпечення підприємницької діяльності ЗФН
01-09-2020 рецензії Бобруйко В.А., Коверзнева В.О.
Витяг з наказу 42 від 22.02.2021
ЮФ ППП
магістр 181 Харчові технології Харчові технології 2016, зі змінами 2020 Затверджено Харчові технології магістр ДФН 2020
01-09-2016 ННІМХТТ ХТЕ
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 2020 Затверджено Публічне управління та адміністрування маг 2020 ДФН
Публічне управління та адміністрування маг 2020 ЗФН
01-09-2020 Витяг з наказу 42 від 22.02.2021
ННІМХТТ МА
магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для набору 2021,2022,2023) Затверджено НП ОПП Електроенергетика магістр 2016 зі змін 2021
01-09-2021 Рецензія ОПП Електроенергетика магістр 2021
Рецензія ОПП Електроенергетика магістр 2021_2
Рецензія ОПП Електроенергетика магістр 2021_3
Наказ Зміни до ОПП Електроенергетика 2016 магістр 2021
ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 201 Агрономія Агрономія (для набору 2021,2022,2023) Затверджено НП ОПП Агрономія магістр 2021
01-09-2021 Наказ зміни до ОПП магістр 2022
Наказ зміни до ОПП Агрономія магістр 2022
ННІБПТ АТЛГ
магістр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ОПП (для набору 2021,2022) Затверджено НП ОПП Інженерія програмного забезпечення магістр ОПП
01-09-2021 Рецензії ОПП 121 магістр
Рецензія ОПП 121 магістр
Наказ зміни до ОПП ІПЗ магістр 2022
ННІЕІТ ІТПІ
магістр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ОНП Затверджено НП ОПП Інженерія програмного забезпечення магістр ОНП
01-09-2021 ННІЕІТ ІТПІ
магістр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія та промислова автоматизація Затверджено НП ОПП КІПА магістр 2020 зі змінами 2021
01-09-2021 ННІЕІТ ІКС
магістр 242 Туризм Туризм (для набору 2021) Затверджено НП ОПП Туризм магістр 2021
01-09-2021 Рецензія1 ОПП Туризм магістр
Рецензія2 ОПП Туризм магістр
Рецензія3 ОПП Туризм магістр
Наказ Зміни до ОПП Туризм 2016 магістр 22_02_2021
ННІБПТ Туризму
магістр 205 Лісове господарство Лісове господарство (для набору 2021) Затверджено НП ОПП Лісове господарство магістр 2021
01-09-2021 Рецензія ОПП Лісове господарство магістр ДЛГ
Рецензія ОПП Лісове господарство магістр РРАЛГ
Рецензія ОПП Лісове господарство магістр НС
Наказ зміни до ОПП магістр 2022
ННІБПТ АТЛГ
магістр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (для набору 2021,2022,2023) Затверджено НП ОПП КІ магістр 2021
01-09-2021 Рецензія ОПП Комп'ютерна інженерія магістр
Рецензія ОПП Комп'ютерна інженерія магістр2
ННІЕІТ ІКС
магістр 125 Кібербезпека Кібербезпека (для набору 2021,2022) Затверджено НП ОПП Кібербезпека 2021
01-09-2021 ННІЕІТ КіММ
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба 2020 Затверджено НП Державна служба магістри денна
НП Державна служба заочна магістри
01-09-2021 ННІМХТТ МА
магістр 181 Харчові технології Харчові технології 2016, зі змінами 2021 Затверджено Харчові технології магістр ДФН 2021
01-09-2021 рецензії (Бежевець В.С., Біланчук О.М., Ячна О.О., Склярець Д.В.)
Наказ від 24.01.2022 №25
ННІМХТТ ХТЕ
магістр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2021 Затверджено НП Галузеве машинобудування магістр ОПП 2021 д.ф.н.
01-09-2021 Рецензія-відгук директора з виробництва ТОВ "НВК" "ТЕХАВІАКОМ"
Рецензія-відгук директора ТОВ "Датчикове підприємство "ЗАВОД РАПІД"
ННІМІТТ АТГМ
магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 2016 зі змінами 2021 Затверджено Будівництво та цивільна інженерія маг ДФН
01-09-2021 Рецензії (Куреня С.О., Травка В.А., Сергеєв А.І.)
Наказ від 19.06.2023 № 96/ВС Про зміну гарантів освітніх програм
ННІМІТТ ТЗБ
магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 2016 зі змінами 2019 Затверджено НП Будівництво та цивільна інженерія д.ф.н. 2016 зі змінами в 2019
01-09-2019 Рецензія головного архітектора проектів ПП фірма "Майстерня архітектора Травки В.А."
Рецензія-відгук головного архітектора проектів ПП "АРДІ КА" Козир О.І.
Рецензія-відгук prezes zarzadu T-BUD sp. z o.o.
Наказ від 22.02.2021 № 45 (Про внесення змін до ОПП, ОНП та НП)
ННІМІТТ ТЗБ
магістр 073 Менеджмент Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій Затверджено Менеджмент креативних індустрій і СІ
01-09-2021 ФСТОР ПКІ
магістр 231 Соціальна робота Соціально-правовий захист 2021 Затверджено Соціально-правовий захист 2021
Соціально-правовий захист 2021 ЗФН
01-09-2021 ФСТОР СР
магістр 131 Прикладна механіка Технологія машинобудування Затверджено НП Технологія машинобудування д.ф.н.
НП Технологія машинобудування з.ф.н.
01-09-2021 ННІМІТТ ТМБД
магістр 131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання 2021 Затверджено Технологія та устаткування зварювання д.ф.н.
01-09-2021 Рецензія-відгук директора ТОВ "Новінс"
Рецензія-відгук директора ТОВ "Український кардан"
ННІМІТТ ТЗБ
магістр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2022 Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2022 ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2022 ЗФН
01-10-2022 Рецензії Тарасов В., Кривонос Т.І., Пузирьов М.С., Назаренко О.М.
ЮФ КПП
магістр 075 Маркетинг Маркетинг 2019 зі змінами 2021 Затверджено Маркетинг 2019 зі змінами 2021 д.ф.н
Маркетинг 2019 зі змінами 2021 з.ф.н.
01-09-2021 Рецензія-відгук керуючої регіональним представництвом торговельного агенства "Western Bid"
Рецензія-відгук заступника директора філії з розвитку мережі Чернігівської дирекції АТ "Укрпошта"
Рецензія-відгук координатора Чернігівського ІТ-кластеру "Chernihiv.IT"
Наказ від 08.02.2023 №18/ВС "Про зміну гаранта освітньої програми"
ННІЕ МТЛ
магістр 205 Лісове господарство Лісове господарство (для набору 2022,2023) Затверджено НП ОПП Лісове господарство 2021 зі змінами 2022
01-09-2022 Рецензія ОПП Лісове господарство 1
Рецензія ОПП Лісове господарство 2
Рецензія ОПП Лісове господарство 3
ННІБПТ АТЛГ
магістр 053 Психологія Психологія бізнесу Затверджено Психологія бізнесу ДФН
Психологія бізнесу ЗФН
01-09-2022 Рецензії Архипенка О.В., Урусової О.Г., Антоненко О.М.
ФСТОР ПКІ
магістр 231 Соціальна робота Соціальна робота Затверджено Соціальна робота ДФН
Соціальна робота ЗФН
01-09-2022 Рецензії Акименка Ю.Ф., Кот А.А., Носок С.І., Савельчук І.Б.
ФСТОР СР
магістр 073 Менеджмент Менеджмент Затверджено Менеджмент ДФН
Менеджмент ЗФН
01-09-2022 Рецензія Бабича Р.М.
ННІМХТТ МА
магістр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2021 Затверджено Облік і оподаткування магістр д.ф.н.
Облік і оподаткування магістр з.ф.н.
01-09-2022 Рецензії на ОПП "Облік і оподаткування" магістр 2021
ННІЕ ЕОО
магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 2021 Затверджено Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н. 2021
Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н. 2021
01-09-2022 Рецензії директора "ПРИВАТ КОНСАЛТ", головного бухгалтера ТОВ "Чернігівська транспортна компанія", заступника начальника управління АТ "Державний ощадний банк України"
ННІЕ ЕОО
магістр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2021 зі змінами Затверджено Технології та устаткування зварювання д.ф.н. 2021
Технології та устаткування зварювання з.ф.н. 2021
01-09-2022 Рецензії-відгуки на ОПП "Технології та устаткування зварювання" магістр
Наказ від 28.12.2021 №254 Про затвердження та внесення змін до ОПП та НП
ННІМІТТ ТЗБ
магістр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 2021 Затверджено Автомобільний транспорт д.ф.н.2021
Автомобільний транспорт з.ф.н.2021
01-09-2022 Рецензія директорів ПрАТ "Чернігів-АВТО", ТОВ "Чернігівський автозавод"
Наказ від 29.07.2022 № 303/ВС
Витяг з наказу від 27.12.2022 №1067/ВС "Про внесення змін до ОПП та НП"
ННІМІТТ АТГМ
магістр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2021 зі змінами Затверджено Галузеве машинобудування д.ф.н. 2021
01-09-2022 Рецензії-відгуки на ОПП
ННІМІТТ АТГМ
магістр 242 Туризм Туризм (для набору 2022) Затверджено НП ОПП Туризм магістр 2022
01-09-2022 ННІБПТ Туризму
магістр 022 Дизайн Дизайн візуальних комунікацій Затверджено Дизайн візуальних комунікацій д.ф.н.
01-09-2022 ННІАДГ АДС
магістр 231 Соціальна робота Соціальна реабілітація 2021 Затверджено Соціальна реабілітація 2021 ДФН
01-09-2021 ФСТОР ПКІ
магістр 231 Соціальна робота Соціально-психологічна допомога населенню 2021 Затверджено Соціально-психологічна допомога населенню 2021 ДФН
01-09-2021 ФСТОР ПКІ
магістр 081 Право Адміністративна та цивільна юстиція Затверджено Адміністративна та цивільна юстиція ДФН
Адміністративна та цивільна юстиція ЗФН
01-09-2023 Рецензії Наталії Шитченко, Ірини Протченко
Наказ від 28.02.2023 №32/ВС
ЮФ ППП
магістр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2023 рік Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2023 ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 2023 ЗФН
01-09-2023 Рецензії Василини С.О., Якуби Г.О., Кривонос Т.І.
ЮФ КПП
магістр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (для набору 2023 року) Затверджено НП ОПП ІПЗ 2022
01-09-2021 Рецензії ОПП 121 магістр 2022
ННІЕІТ ІТПІ
магістр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій зі змінами 2022 Затверджено Геодезія та землеустрій зі змінами 2022 д.ф.н.
01-09-2023 Рецензії на ОПП "Геодезія та землеустрій" магістр
ННІАДГ ГКЗ
магістр 022 Дизайн Дизайн візуальних комунікацій зі змінами 2022 Затверджено Дизайн візуальних комунікацій д.ф.н. зі змінами в 2022
01-09-2023 Відгуки на ОПП
ННІАДГ АДС
магістр 242 Туризм і рекреація Туризм (з набору 2023) Затверджено НП ОПП Туризм магістр денна 2023
НП ОПП Туризм магістр ЗФН 2023
01-09-2023 ННІБПТ Туризму
магістр 175 Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (з набору 2023) Затверджено НП ОПП МІІВТ магістр 2023
01-09-2023 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (з набору 2023 року) Затверджено Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ДФН
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗФН
01-09-2023 Витяг з наказу від 26.12.2023 №253/ВС
ННІМХТТ ПТ
магістр 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека (з набору 2023) Затверджено НП ОПП Кібербезпека 2023 денна
НП ОПП Кібербезпека 2023 ЗФН
01-09-2023 ННІЕІТ КіММ
магістр 172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (з набору 2023) Затверджено НП ОПП Телекомунікації магістр 2023
01-09-2023 ННІЕІТ РТВС
магістр 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування магістр (з набору 2023 року) Затверджено Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н.
Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н.
01-09-2023 ННІЕ ФБСС
магістр 171 Електроніка Електроніка ( з набору 2023) Затверджено НП ОПП Електроніка 2023
01-09-2023 ННІЕІТ ЕАРМ
магістр 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2023 (з набору 2023) Затверджено Геодезія та землеустрій (для набору 2024)
НП ОПП Геодезія та землеустрій (для набору 2023)
01-09-2023 Рецензії на ОПП "Геодезія та землеустрій" магістр
ННІАДГ ГКЗ
магістр 053 Психологія Психологія бізнесу (з набору 2024 року) Затверджено Психологія бізнесу ДФН
Психологія бізнесу ЗФН
01-09-2024 Рецензії Шевцової О.В., Антоненко О.М., Урусової О.Г.
ФСТОР ПКІ
магістр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) (з набору 2024 року) Затверджено Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) ДФН
Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) ЗФН
01-09-2024 Рецензія Володимира Шаблистого
ЮФ КПП
магістр 073 Менеджмент Менеджмент (з набору 2024 року) Затверджено Менеджмент ДФН
Менеджмент ЗФН
01-09-2024 Рецензії Бородавка О.В., Бабича Р.М., Трейтяка А.В.
ННІМХТТ МА
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба (з набору 2024 року) Затверджено Державна служба ДФН
Державна служба ЗФН
01-09-2024 Рецензії Рудника В.М., Зеленько Людмили, Русіна О.В.
ННІМХТТ МА
магістр 081 Право Адміністративна та цивільна юстиція (з набору 2024 року) Затверджено Адміністративна та цивільна юстиція ДФН
Адміністративна та цивільна юстиція ЗФН
01-09-2024 Рецензії Наталії Шитченко, Ірини Протченко, Олександра Красногора
ЮФ ППП
магістр 181 Харчові технології Харчові технології (з набору 2024 року) Затверджено Харчові технології ДФН
01-09-2024 ННІМХТТ ХТЕ
магістр 231 Соціальна робота Соціальна робота (з набору 2024 року) Затверджено Соціальна робота ДФН
Соціальна робота ЗФН
01-09-2024 Рецензії Ірини Савельчук, Алли Кот, Юрія Акименка
Наказ від 29.01.2024 №27/ВС
ФСТОР СР
магістр 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (з набору 2024 року) Затверджено Публічне управління та адміністрування ДФН
Публічне управління та адміністрування ЗФН
01-09-2024 ННІМХТТ МА
магістр 073 Management Business Management (from the set of 2024) Затверджено Business Management DFN
01-09-2024 Reviews by Oleksandr Yemets, Mykhailovskyi and I.M.
ННІМХТТ МА
магістр 022 Дизайн Дизайн візуальних комунікацій 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Дизайн візуальних комунікацій д.ф.н.
01-09-2024 Рецензії на ОПП "Дизайн візуальних комунікацій"
ННІАДГ АДС
магістр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Автомобільний транспорт д.ф.н.
НП ОПП Автомобільний транспорт з.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ АТГМ
магістр 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н.
НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н.
01-09-2024 ННІЕ ФБСС
магістр 075 Маркетинг Маркетинг 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Маркетинг д.ф.н.
НП ОПП Маркетинг з.ф.н.
01-09-2024 Рецензії та відгуки на ОПП
ННІЕ МТЛ
магістр 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Облік і оподаткування д.ф.н.
НП ОПП Облік і оподаткування з.ф.н.
01-09-2024 ННІЕ ЕОО
магістр 051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Економіка довкілля і природних ресурсів д.ф.н.
01-09-2024 ННІЕ ЕОО
магістр 242 Туризм і рекреація Туризм ( з набору 2024) Затверджено НП ОПП Туризм магістр
01-09-2024 ННІБПТ Туризму
магістр 201 Агрономія Агрономія (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Агрономія магістр
01-09-2024 Рецензія ОПП Агрономія магістр
ННІБПТ АТЛГ
магістр 205 Лісове господарство Лісове господарство ( з набору 2024) Затверджено НП ОПП Лісове господарство магістр
01-09-2024 ННІБПТ АТЛГ
магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Електроенергетика магістр
01-09-2024 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 175 Інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Метрологія магістр
01-09-2024 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
магістр 125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Кібербезпека магістр
01-09-2024 Рецензії ОПП Кібербезпека магістр
ННІЕІТ КіММ
магістр 171 Електроніка Електроніка (з набору 2024) Затверджено НП 171 Електроніка магістр
01-09-2024 ННІЕІТ ЕАРМ
магістр 172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Телекомунікації та радіотехніка магістр
01-09-2024 ННІЕІТ РТВС
магістр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Технології та устаткування зварювання д.ф.н.
НП ОПП Технології та устаткування зварювання з.ф.н.
01-09-2024 Рецензія ТОВ "Український кардан"
Рецензія ТОВ "ДП "ЗАВОД РАПІД"
ННІМІТТ ТЗБ
магістр 073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Управління персоналом магістр
01-09-2024 Рецензії ОПП Управління персоналом магістр 1
Рецензії ОПП Управління персоналом магістр 2
ННІБПТ УПБТ
магістр 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (з набору 2024) Затверджено НП 121 Інженерія програмного забепечення магістр
01-09-2024 ННІЕІТ ІТПІ
магістр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (з набору 2024) Затверджено НП 123 Комп'ютерна інженерія магістр
01-09-2024 ННІЕІТ ІКС
магістр 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Технології машинобудування д.ф.н.
НП ОПП Технології машинобудування з.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ ТМБД
магістр 187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Деревообробні та меблеві технології д.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ ТМБД
магістр 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Галузеве машинобудування д.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ АТГМ
магістр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля (з набору 2024 року) Затверджено Підприємництво та торгівля ДФН
Підприємництво та торгівля ЗФН
01-09-2024 Рецензії К.В.Іванова, Сергія Лазара, Світлани Тульчинської
ННІМХТТ ПТ
магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОПП Будівництво та цивільна інженерія д.ф.н.
01-09-2024 ННІМІТТ ТЗБ
магістр 101 Екологія Екологічна безпека (з набору 2024 року) Затверджено Екологічна безпека ДФН
01-09-2024 Рецензії Сергія Безбородька, Наталії Грудницької, Олександра Рибалки, В.Г.Петрука
ННІМХТТ ХТЕ
магістр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія та промислова автоматизація (для набору 2020) Закрита НП ОПП КІПА магістр 2020
01-09-2020 Рецензії ОПП КІПА магістр
Наказ НРК України 2020
Наказ Зміни до ОПП КІПА 2020 магістр 22_02_2021
ННІЕІТ ІКС
магістр 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія та промислова автоматизація (для набору 2021) Закрита НП ОПП КІПА магістр 2021
01-09-2021 ННІЕІТ ІКС
молодший бакалавр 075 Маркетинг Маркетинг Затверджено Маркетинг молодший бакалавр
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 №29 (НРК)
ННІЕ МТЛ
молодший бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Затверджено НП ОПП Фінанси, банківська справа та страхування молодший бакалавр д.ф.н. 2020
01-09-2020 Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІЕ ФБСС
молодший бакалавр 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Затверджено НП ОПП Автомобільний транспорт молодший бакалавр д.ф.н. 2020
01-09-2020 Рецензія-відгук директора ТОВ "ЧЕЗАРА ДЕТАЛЬ"
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
ННІМІТТ АТГМ
доктор філософії 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (проєкт 2024) Проєкт 17-11-2023 Аспірантура МА
доктор філософії 073 Менеджмент Менеджмент (проєкт 2024) Проєкт 13-11-2023 Аспірантура МА
доктор філософії 051 Економіка Економіка (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 Аспірантура ЕОО
доктор філософії 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування (проєкт 2024) Проєкт 01-12-2023 Аспірантура ФБСС
доктор філософії 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 Аспірантура ІКС
доктор філософії 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (проєкт 2024) Проєкт 04-12-2023 Аспірантура АТГМ
доктор філософії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (проєкт 2024) Проєкт 27-11-2023 ННІЕІТ ЕІ ІВТ
доктор філософії 051 Економіка Економіка освітньо-наукова програма (Phd) 2020 Затверджено 051 Економіка очна 2020
051 Економіка заочна 2020
01-09-2020 Рецензія Титаренко Г.Б.
Рецензія Dariusz Pawliszczy
Рецензія Шапошников К.С.
Рецензія-відзив Федориненко А.Є.
Наказ від 31.08.2020 № 30
Аспірантура ЕОО
доктор філософії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для набору 2021,2022) Затверджено 141 _Денна Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141_Заочна_«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
01-09-2021 Letter of support Dmitri Vinnikov, prof. , Head Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics,TTU.
Letter of support Ryszard Strzelecki, prof., Gdansk University of Technology
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Наказ зміни 219/ВС від 30.06.2022
Аспірантура ЕІ ІВТ
доктор філософії 073 Менеджмент Менеджмент, освітньо-наукова програма 2020 Затверджено 073_Менеджмент_очно
073_Менеджмент_заочно
01-09-2020 Рецензії Худолей В.Ю., Трейтяка В.О.
Наказ від 31.08.2020 № 30
Аспірантура МА
доктор філософії 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування_освітньо-наукова програма Затверджено НП Галузеве машинобудування очна 2020
01-09-2020 Рецензія Бойко О.М.,
Рецензія Кононенко В.І.
Аспірантура АТГМ
доктор філософії 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування_ОНП_PhD_2021 Затверджено НП 281 _2021
01-09-2021 Рецензія ОНП Веселов
Рецензія ОНП Швидка
Рецензія ОНП Канавець
Рецензія ОНП Малоголова
Рецензія ОНП Овсієнко
Аспірантура МА
доктор філософії 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування_ОНП_PhD_2020 Затверджено НП_281_2020
01-09-2020 Рецензія ОНП Веселов
Рецензія ОНП Мельничук
Рецензія ОНП Васильєва
Наказ №30 від 31.08.2020
Аспірантура МА
доктор філософії 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування, Освітньо-наукова програма (PhD)2022 Затверджено 072 Фінанси, банківська справа та страхування, доктор філософії, заочно
072 Фінанси, банківська справа та страхування, доктор філософії, очно
01-09-2022 Рецензія Роман Щур
Рецензія-відгук Жаворонок А.В.
Рецензія Шпомер А.М.
Рецензія Максим Корявець
Аспірантура ФБСС
доктор філософії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для набору 2020) Затверджено 141 _Денна Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка_2020
141_Заочна_«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
01-09-2020 Аспірантура ЕІ ІВТ
доктор філософії 073 Менеджмент Менеджмент_освітньо-наукова програма (Phd) 2022 Затверджено 073_Менеджмен_заочно 2022
073_Менеджмен_очно 2022
01-09-2022 Рецензії Худолей В.Ю., Трейтяка В.О., Назарко С.О.
Аспірантура МА
доктор філософії 051 Економіка Економіка _освітньо-наукова програма (Phd) 2022 Затверджено 051_Економіка_очна 2022
051_Економіка_заочна 2022
01-09-2022 Рецензія Федориненко А.Є.
Рецензія Титаренко Г.Б.
Рецензія Шапошников К.С.
Аспірантура ЕОО
доктор філософії 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (PhD) 2022 Затверджено НП 133_2022 очна
НП 133_2022 заочна
01-09-2022 Рецензії-відгуки ОНП "Галузеве машинобудування"
Аспірантура АТГМ
доктор філософії 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (для набору 2022,2023) Затверджено НП ОНП Комп'ютерні науки 2022 очна
НП ОНП Комп'ютерні науки 2022 заочна
01-09-2022 Рецензія ОНП Комп.науки
Рецензія ОНП Комп. науки
Рецензія ОНП_Комп.науки
Аспірантура ІКС
доктор філософії 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (для набору 2020,2021) Затверджено НП ОНП Комп'ютерні науки 2020 очна
01-09-2020 Наказ зміни 219/ВС від 30.06.2022
Аспірантура ІКС
доктор філософії 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування_ОНП_PhD_2022 Затверджено НП_281_2022
01-09-2023 Резензія Гривка С.
Рецензія Іванова Д.
Рецензія Лихач Ю.
Рецензія Приліпка С.
Аспірантура МА
доктор філософії 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування, Освітньо-наукова програма (PhD)2020 Затверджено 072 Фінанси, банківська справа та страхування, доктор філософії, очно 2020
072 Фінанси, банківська справа та страхування, доктор філософії, заочно 2020
01-09-2020 Рецензія Роман Щур
Рецензія Шпомер А.М.
Рецензія-відгук Жаворонок А.В.
Наказ від 31.08.2020 № 30
Аспірантура ФБСС
доктор філософії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для набору 2023) PhD Затверджено НП ОНП 141 PhD 2022 денна
НП ОНП 141 PhD 2022 заочна
01-01-2023 Letter of support Dmitri Vinnikov, prof. , Head Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics
Letter of support Ryszard Strzelecki, prof., Gdansk University of Technology
Наказ нова редакція ОНП 141 2022
Аспірантура ЕІ ІВТ
доктор філософії 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування (PhD) (з набору 2023 року) Затверджено Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н.
Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н.
01-09-2023 Аспірантура ФБСС
доктор філософії 073 Менеджмент Менеджмент ( з набору 2024 року) Затверджено Менеджмент ДФН
Менеджмент ЗФН
01-01-2024 Рецензії Вероніки Худолей, Світлани Тульчинської, Хруща А.В.
Аспірантура МА
доктор філософії 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (з набору 2024 року) Затверджено Публічне управління та адміністрування ДФН
01-01-2024 Аспірантура МА
доктор філософії 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОНП Галузеве машинобудування д.ф.н.
01-01-2024 Аспірантура АТГМ
доктор філософії 072 Фінансм, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОНП Фінанси, банківська справа та страхування д.ф.н.
НП ОНП Фінанси, банківська справа та страхування з.ф.н.
01-01-2024 ННІЕ ФБСС
доктор філософії 051 Економіка Економіка 2023 (з набору 2024) Затверджено НП ОНП Економіка д.ф.н.
01-01-2024 Аспірантура ЕОО
доктор філософії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (з набору 2024 року) Затверджено НП ОНП 141 доктор філософії
01-01-2024 Аспірантура ЕІ ІВТ
доктор філософії 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (з набору 2024) Затверджено НП ОНП 122 Комп'ютерні науки доктор філософії
01-01-2024 Аспірантура ІКС